Všeobecné obchodné podmienky
s platnosťou od 9. 9. 2009
vyhlásené spoločnosťou Expres Stores SK s.r.o.,
Záhradnícka 36, Bratislava 2, 821 05
IČ: 35895845, DIČ: 2021858707
Tel : 0902/492939, 0905/924976
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 32701/B
č. Žo-2004/06696/2/Z22, č. živnostenského registra 11236992

Názov a adresa dohľadu: Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, 827 99, Bratislava.

Článok 1
Základné ustanovenie

/1/ Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú dodávateľsko - odberateľské vzťahy v oblasti predaja tovaru výpočtovej techniky a softwaru (ďalej len tovaru). Sú zaviazané pri predaji tovaru kupujúcemu.

Článok 2
Cenové a platobné podmienky, čas plnenia

/1/ Ceny v systéme sú aktuálne a sú uvedené aj s DPH.

/2/ Jednotlivý predaj sa uzatvára na základe objednávok kupujúceho vytvorených vo virtuálnom obchode. Objednávka musí obsahovať tieto základne náležitosti:
- identifikácia kupujúceho (nutná registrácia),
- množstvo požadovaných kusov produktu,
- požadovaný spôsob platby, spôsob dodania tovaru a miesto plnenia
- cenu

/3/ Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom formuláru, ktorý slúži výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby, nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané.

/4/ Kupujúci sa zaväzuje uhradiť predávajúcemu kúpnu cenu v požadovanej výške.

/5/ Spôsob platby:
- Tovar je posielaný na dobierku kuriérskou službou GLS

- Platba prevodom na účet banky:
Číslo účtu: 2627073085/1100
Variabilný symbol: číslo objednávky (napr.: 120050)
Konštantný symbol: 0008

/6/ Špeciálna objednávka je Predobjednávka. Jedná sa o objednávku tovaru, ktorý ešte nie je k dispozícii na trhu v SR a jeho vydanie sa iba očakáva. Pri takomto tovare sú vždy informácie, že sa jedná o Predobjednávku a sú priložené aj informácie o predbežnej cene a dátume jeho vydania na trh. Na predobjednávky sa nevzťahuje doba doručenia uvedená v VOP. Tovar je odosielaný ihneď, ako sa dostane na sklad spoločnosti Expres Stores SK s.r.o.. Cena, ktorá je uvedená pri predobjednávke nemusí byť konečná. V prípade, že naši dodávatelia plánovanú cenu výrazne zmenia, sme nútení zmeniť i cenu pri predobjednávke. Pokiaľ ku tejto situácii dôjde, je každý zákazník, ktorý si daný tovar predobjednal, informovaný o zmene ceny e-mailom alebo telefonicky. V prípade, že zákazník so zmenou ceny súhlasí a potvrdí súhlas e-mailom alebo telefonicky, je tovar odosielaný ihneď, ako sa tovar dostane na sklad spoločnosti Expres Stores SK s.r.o.. V prípade, že sa zákazník k zmene ceny nevyjadrí, alebo zmenu neakceptuje, objednávka sa ruší.

Článok 3
Dopravné a expedičné podmienky

/1/ K cene objednávky sa pripočíta 3,99€ za dopravu tovaru k zákazníkovi.

/2/ Objednaný tovar posielame Kuriérskou službou. Kuriér doručuje tovar na udanú adresu zákazníka. Ak Vás nezastihne na udanej adrese, bude Vás kontaktovať telefonicky, alebo Vám dá lístok s telefónnym číslom do schránky, kam je potrebné zavolať. Pokiaľ tovar do 3 dní od odoslania nedostanete/ okrem víkendov/ Kontaktujte nás na dole uvedených číslach a my Vám povieme kvôli čomu Váš balík nebol doručený.

/3/ Expedičná doba je doba, v ktorej je objednaný produkt podaný kuriérovi. Táto doba sa líši pri každom produkte a je uvedená v podrobnom popise pri každom druhe tovaru. Táto doba sa uvádza v pracovných dňoch. Najkratšia expedičná doba je 24 hodín. Pri objednaní cez víkend, alebo cez sviatky je myslený prvý pracovný deň. Doba doručenia kuriérom závisí na zvolenej doprave. Pokiaľ by sme tovar nemali skladom, tak sa dodacia lehota môže predĺžiť. V tomto prípade Vás informujeme prostredníctvom e-mailu.

Článok 4
Reklamačné dispozície

/1/ Reklamácia sa riadi Reklamačným poriadkom.

Článok 5
Informácia o tovare

/1/ Všetky uvedené informácie o tovare sú prevzaté od našich dodávateľov. Nepreberáme zodpovednosť za ich platnosť. V prípade obrázkov uvedených pri tovare sa jedná o ilustračné obrázky, takže nemusia zodpovedať uvedenému tovaru.

Článok 6
Odstúpenie od kúpnej zmluvy

/1/ Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho v prípade neosobných doručení tovaru (nevzťahujú sa na osobné odbery v mieste pobočky): V súlade so zákonom č. 108/2000 máte ako zákazník právo odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, žiadame Vás o dodržanie nižšie uvedených postupov:
- Kontaktujte nás (Kontakt), že žiadate o odstúpenie od zmluvy s číslom objednávky, dátumom nákupu a s Vaším číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí. - Pokiaľ ste už tovar dostali a prevzali, zašlite ho späť na našu adresu uvedenú v sekcii kontakt a to s nasledovnými podmienkami:

- tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale. V prípade, že sa jedná o hru, nesmie byť porušená fólia, v ktorej je hra zatavená (mohlo by ísť o jej zneužitie, ako aj zneužitie unikátneho sériového čísla)
- tovar nesmie byť použitý,
- tovar musí byť nepoškodený,
   - tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď.),
  - spoločne s tovarom musí byť poslaný aj doklad o kúpe alebo jeho kópia.

- Tovar prosím posielajte doporučene a poistený, neručíme totiž za jeho prípadnú stratu na ceste ku nám (doporučene neznamená na dobierku).
- Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar pošleme zloženkou, alebo prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom prijatí tovaru.
- V prípade nesplnenia niektorých z vyššie uvedených podmienok nebudeme môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť.

Článok 7
Záverečné ustanovenia

/1/ Tieto VOP sú platné pre všetky obchodné prípady uzatvorené v spoločnosti Expres Stores SK s.r.o. od dňa vyhlásenia.

/2/ V závislosti na zmene príslušných právnych noriem, akejkoľvek v obchodnej politike spoločnosti, si spoločnosť Expres Stores SK s.r.o., vyhradzuje právo VOP meniť. Túto zmenu a jej účinnosť, spoločnosť vyhlási vhodným spôsobom minimálne mesiac dopredu.

V Bratislave dňa 9. 9. 2009 Jan Hanuš - konateľ spoločnosti Expres stores SK s.r.o.KONVERZNÝ KURZ: 1 € = 30,1260 Sk